Format Soalan

Pentaksiran ICT SPM dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu bertulis dan kerja kursus


KOD SOALAN 3675/1 bertulis - 70 markah

Kerja kursus (15 kerja kursus ) - 30 markah

Jumlah bertulis + kerja kursus = 100 markah

BERTULIS 70 MARKAH

Terdiri daripada 3 bahagian

Bahagian A - 36 markah - soalan no 1 hingga 25

Bahagian B - 20 markah - Soalan no 26 hingga 30

Bahagian C - 14 markah -. Soalan 31 wajib dijawab. Pilih untuk jawab soalan 32 atau 33