Monday, December 3, 2012

Post Mortem SPM 2011


Analisis SWOT 2011-1013
Kandungan Fail Panitia ICT


No. Fail
Nama Fail
Kandungan Fail
Jenis

1

Fail Induk
a. Surat-surat perhubungan luar / dalaman
Fail Putih
b. Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia
c. Jawatankuasa Panitia
d. Pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan panitia
Fail Kulit Keras (Folder)
2

Sukatan Pelajaran
a, Sukatan Pelajaran
b. Huraian Sukatan Pelajaran
c. Rancangan Pelajaran Tahunan
d. Senarai Bahan Bantu Mengajar dan Kedudukannya
e. Senarai Buku Teks dan Rujukan
Fail Kulit Keras (Folder)
3
Mesyuarat Panitia
a. Surat Panggilan Mesyuarat
Fail Putih
b. Minit Mesyuarat
c. Kedatangan Mesyuarat
Fail Kulit Keras (Folder)
4
Program Kecemerlangan
a. Perancangan Strategik
b. Laporan-laporan program
c. Program Perkembangan Staf
d. Kajian Tindakan
Fail Kulit Keras (Folder)
5
Peperiksaan
a. Jadual Peperiksaan
b. Jadual Penyedia Soalan
c. Analisis Peperiksaan Sekolah dan Peperiksaan Awam
d. Analisis Headcount
e. Post Mortem/Audit Akademik
Fail Kulit Keras (Folder)
6
Penyeliaan / Pencerapan
a. Jadual Penyeliaan
b. Borang Penyemakan
Fail Kulit Keras (Folder)
7
Penyemakan Buku Latihan Murid
a. Jadual semakan
b. Borang Penyemakan
Fail Kulit Keras (Folder)
8
Aktiviti Koakademik
a. Surat Menyurat
Fail Putih
b. Aktiviti Tahunan
c. Laporan Aktiviti
Fail Kulit Keras (Folder)
9
Bank soalan
a. Soalan-soalan Peperiksaan Sekolah
b. Soalan-soalan Setara Daerah / Negeri
c. Soalan-soalan Peperiksaan Awam
Fail Kulit Keras (Folder)
10
Maklumat Guru
a. Jadual Waktu Persendirian
b. maklumat asas, akademik dan ikhtisas guru
Fail Kulit Keras (Folder)

Program Kecemerlangan Panitia ICT

1. Kandungan Fail Panitia
2. Pelan Strategik 2011-2013 - Analisis SWOT
3. Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
4. Laporan Pelaksanaan Program 2012
5. Laporan prestasi pelaksanaan 2012
6. Program Peningkatan Mata pelajaran
7. Kertas Kerja program panitia
8. Post mortem peperiksaan

Headcount Panitia ICT 2012


TOV = Take Of Value

TOV (Take Off Value) bermaksud nilai letak kerja seseorang murid
berdasarkan potensi sedia ada seperti hasil pembelajaran (pencapaian
akademik) dalam setiap mata pelajaran

ETR = Expected Targeted Result

ETR (Expected Targeted Result) bermaksud sasaran hasil pembelajaran
yang diharapkan dengan merujuk kepada sesuatu penilaian atau berdasarkan
keputusan peperiksaan terakhir.

OTR = Operational Targeted Result

OTR (Operational Targeted Result) bermaksud hasil pembelajaran yang
disasar berasaskan TOV dan ETR yang ditetapkan.
Contoh: OTR1 dan OTR2

OTI =Operational Targeted Increment 

OTI (Operational Targeted Increment) bermaksud peningkatan hasil
pembelajaran yang disasarkan.
Contoh: OTI1 = OTR1 – TOV, OTI2 = OTR2 – OTR1

AR= Acquire Result

AR (Acquired Result) bermaksud hasil pembelajaran yang sebenar diperoleh
pada beberapa peringkat peperiksaan.
Contoh: AR1 merupakan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun
(sekiranya peperiksaan Pertengahan Tahun merupakan peperiksaan yang
pertama yang diambil kira).